vigilantibus iura scripta sunt

práva náleží bdělým

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech českého právního řádu podnikatelským subjektům i nepodnikatelům.

Mediační služby poskytujeme ve všech oblastech konfliktů.

Služby poskytujeme v jazyce českém a anglickém, při jejich poskytování spolupracujeme také s odborníky z oblasti daňového a účetního poradenství, soudními znalci, notáři a tlumočníky.

Svým klientům nabízíme možnost advokátních úschov finančních prostředků, ověřování podpisů na listinách a konverze dokumentů.

Vždy klademe maximální důraz na zájmy klienta, individuální, rychlé a efektivní řešení jeho problémů.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.