24.05.2016

Mediační tréninky

Po domluvě nabízíme možnost mediátorům či zájemcům o složení zkoušky zapsaného mediátora půldenní nebo denní mediační tréninky. Aktuálně je možnost účasti na tréninku 31. 5. 2016. Zájemci se mohou o detailní informace obracet na e-mail vitu@ak-vitu.cz.