31.12.2017

Ohlédnutí za rokem 2017

Rok 2017 byl pro naši kancelář velmi intenzivní. Pomáhali jsme Vám připravit se na plnění nových povinností v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nového nařízení GDPR) i v souvislosti s novelou tzv. “AML zákona” a dalších. Rozšířili jsme nabídku vzdělávacích aktivit a reagujeme na Vaši poptávku po možnosti dobrovolných dražeb formou založení společnosti Simplicitas s.r.o., která tyto služby nabízí., resp. na využívání možnosti dražební činnosti se intenzivně připravuje a zahájí ji v roce 2018.
Kancelář je dále využívána hojně jako mediační kancelář. V mediační oblasti jsme se v průběhu roku účastnili různých odborných diskuzí a tradiční konference v Olomouci, kde Mgr. Žaneta Vítů také přednášela a v panelové diskuzi zastupovala Českou advokátní komoru, přečemž tuto konferenci jsme také sponzorovali. Mgr. Žaneta Vítů přednášela na Právnické fakultě v Olomouci také u příležitosti Dne mediace a její hojná činnost na poli mediace byla završena tím, že se v prosinci stala členkou pracovního orgánu České advokátní komory, konkrétně Sekce pro ADR (alternativní řešení sporů, mezi něž mediace patří).
Nezapomínali jsme ani na to, abyste se u nás cítili příjemně, proto jsme mimo jiné v průběhu roku 2017 všechny prostory naší kanceláře klimatizovali.
Těšíme se na další rok a děkujeme za důvěru, kterou v naše služby v kládáte.