05.11.2012

Česko-německo-slovenské advokátní fórum

Česká advokátní komora ve spolupráci se Saskou advokátní komorou, Bamberskou advokátní komorou a Slovenskou advokátní komorou pořádají ve dnech 23. – 24. listopadu 2012 ČESKO-NĚMECKO-SLOVENSKÉ ADVOKÁTNÍ FÓRUM. Akce se letos bude konat Liberci. Fórum bude letos věnované aplikaci směrnice 2008/52/EG v praxi a obecnou problematiku mediace. Fóra se zúčastníme, neboť oblast mediace intenzivně sledujeme a rádi využijeme příležitost vyměnit si první zkušenosti s nově přijatým zákonem o mediaci s ostatními kolegy.