31.07.2014

Mgr. Bc. Marcela Krajčová byla zapsána jako mediátorka

Mgr. Bc. Marcela Krajčová byla ke dni 15. 7. 2014 zapsána v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti.
(http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR011_DetailMediatora.aspx?MediatorID=137)
Pouze v tomto seznamu zapsaní mediátoři mají právo vykonávat mediaci v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb. o mediaci a označovat se jako “zapsaní mediátoři”. Pro zápis musí mediátor splnit několik požadavků, tak aby byl zaručen vysoký standard výkonu mediace. Pouze mediace u zapsaného mediátora pak účastníkům mediace přináší benefity např. v tom, že po dobu mediace neběží promlčecí lhůty právních nároků, kterých se mediace týká.