21.09.2015

Oslavy 25 let obnovené nezávislosti české advokacie

V pátek 18. září 2015 proběhlo v Praze slavnostní setkání u příležitosti oslav 25 let obnovené nezávislosti české advokacie. Tohoto setkání se zúčastnila i naše kancelář. Záštitu nad oslavami převzal prezident České republiky Miloš Zeman, slavností projev pronesl předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň a zástupci Rady evropských advokátních komor. Po slavnostním zahájení programu na obou scénách Národního divadla oslavy pokračovaly kulturním programem a dalším společenským programem a rautem v paláci Žofín.