14.11.2014

Pozice advokátního koncipienta/tky již obsazena

Informujeme tímto, že od 1. 12. 2014 řady našeho týmu rozšíří nový kolega – advokátní koncipient Mgr. Michal Bartal.