29.05.2013

Projekt HELP Rady Evropy k otázce přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva

Tým naší advokátní kanceláře neustále rozvíjí a prohlubuje své znalosti platného práva i judikatury tak, abychom byli schopni svým klientům poskytovat co nejkvalitnější právní služby.
Jsme připraveni využívat maximum dostupných možností k ochraně práv našich klientů. Mgr. Žaneta Vítů se proto, mimo jiného, účastní také programu HELP Rady Evropy zaměřeného na prohlubování znalostí v oblasti přijatelnosti stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. Projekt zahrnuje jak prezenční seminář, tak využívá moderní e-learningové nástroje. Vzdělávání v rámci projektu probíhá od 5. 3. 2013 po dobu cca 3 měsíců v rámci 13-ti dílčích seminářů.
Projekt je realizován s ohledem na skutečnost, že výrazné procento stížností k Evropskému soudu pro lidská práva není věcně projednáváno pro jejich nepřijatelnost. Tento stav se snaží Rada Evropy zvrátit prohlubováním znalostí týkajících se právě otázek přijatelnosti stížností podávaných k této instituci.