29.11.2012

Účast na zasedání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Dne 26. 11. 2012 jednala Komise pro sociálně-právní ochranu dětí zřízená u Městského úřadu v Břeclavi. Jejím tématem byl mimo jiné nově přijatý zákon o mediaci a možnosti uplatňování mediace v rodinně-právních konfliktech. S ohledem na tuto skutečnost byla Mgr. Žaneta Vítů jako mediátorka působící v Břeclavi pozvána, aby se jako host jednání zúčastnila a seznámila přítomné s obsahem nově přijatého zákona, jeho výkladem v některých otázkách a dalšími záležitostmi týkajícími se mediace.